top of page

French National Day at the Sofitel Saigon Plaza in Ho Chi Minh City

IAS-8 Vietnam, IAS-8 Protection and IAS-8 Watch were really glad and proud to support our Bastille Day organized this year at the Sofitel Saigon Plaza in Ho Chi Minh City with the

and the other sponsors. A great success for this friendly and supportive event. Thanks from the board and our team.

(IAS-8 Việt Nam, IAS-8 Protection and IAS-8 Watch thực sự rất vui mừng và tự hào khi được hỗ trợ Ngày Bastille của chúng tôi được tổ chức trong năm nay tại Sofitel Saigon Plaza tại Thành phố Hồ Chí Minh với

và các nhà tài trợ khác. Một thành công lớn cho sự kiện thân thiện và ủng hộ này. Lời cảm ơn từ ban quản trị và đội ngũ của chúng tôi.)7 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout
bottom of page