top of page

French National Day at the Sofitel Legend Metropole Hanoi.

IAS-8 Vietnam, IAS-8 Protection and IAS-8 Watch were really glad and proud to support our Bastille Day organized this year at the Sofitel Legend Metropole Hanoi with the CCIFV

and the other sponsors. A great success for this friendly and supportive event. Thanks from the board and our team.


(IAS-8 Việt Nam, IAS-8 Protection and IAS-8 Watch thực sự rất vui mừng và tự hào khi được hỗ trợ Ngày Bastille của chúng tôi được tổ chức trong năm nay tại Sofitel Legend Metropole Hanoi với CCIFV và các nhà tài trợ khác Tôi không thể tin được. Một thành công lớn cho sự kiện thân thiện và ủng hộ này. Lời cảm ơn từ ban quản trị và đội ngũ của chúng tôi.)


6 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Comments


bottom of page