top of page

GIA NHẬP ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

Để đối phó với sự phát triển của nó, đi kèm với sự tăng trưởng kinh tế của 8 quốc gia châu Á nơi IAS-8 Protection hoạt động, chúng tôi liên tục tìm kiếm những tài năng mới, tất cả các ngành nghề kết hợp.

Tham gia một đội ngũ chuyên nghiệp, năng động và nắm lấy một sự nghiệp đầy triển vọng ở bên chúng tôi:

Đăng ký ở đây:

Cảm ơn tin nhắn của bạn,

nếu ứng dụng của bạn thành công, chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn

Vị trí tuyển dụng của chúng tôi:

Hiện tại không có việc làm

bottom of page